Sig Frem

Sig frem er et redskab til arbejdet med at involvere patienter og pårørende, så I som sundhedsprofessionelle på en enkel og nem måde kan få indsigt i deres viden, oplevelser og erfaringer.

Sig frem er en enkel og nem måde at få indsigt i viden, oplevelser og erfaringer fra patienter og pårørende. Sig frem består af et postkort, en plakat og en postkasse samt denne lille præsentation til jer som afdeling. Desuden en fil I kan bruge til selv at printe postkort.

Hvis I som afdeling er interesseret i at bruge Sig Frem, så kontakt Jimmy Damsgård på tlf. 61209979 eller jd@patientsikkerhed.dk.

Bemærk: Tidligere bestilte afdelingen selv individuelt trykte materialer via en online bestillingsformular. Vi har gentænkt Sig Frem baseret på en brugerundersøgelse, så alle afdelinger nu bruger de samme materialer.

Hvordan bruger vi feedbacken?

Når I skal til at bruge de input der kommer, er der nogle punkter, der er gode at begynde med:

  • Udpeg en der er ansvarlig for regelmæssig indsamling af input
  • Tag med jævne mellemrum de input der kommer ind via postkort op på f.eks. et afdelingsmøde
  • Diskuter her, hvordan I evt. kan bruge dem i konkrete handlingsplaner eller tiltag.

Patientinvolvering?

Sig frem inviterer til dialog, så ved at have postkortene, postkasserne og plakaterne synlige i afdelingen og dermed vise initiativ, er det tydeligt, at sundhedspersonalet gerne vil høre, hvad patienter og pårørende har at sige.

Sig frem er ikke en videnskabelig feedback metode, men et redskab, der der kan fremme en kulturændring, hvor sundhedsprofessionelle i højere grad lytter til patienter og pårørende – og hvor patienter og pårørende føler sig inviteret til at bidrage.